SEMINARER 
LYS OG SALT ONLINE

Du finner seminarene om Guds rike som en YouTube-spilleliste HER.

1. Introduksjon til Guds rike - Terje Dahle (4 min)

2. Livet i Guds rike - Terje Dahle (34 min)

3. Guds rike - den røde tråden i Bibelen - Terje Dahle (24 min)

4. Guds rike handler om Jesus som Konge - Terje Dahle (26 min)

5. Guds rikes folk - Noralv Askeland (33 min)

6. Guds rikes alternative samfunn - Noralv Askeland (31 min)

7. Guds rike - et liv i Åndens kraft - Rune Ørnes (43 min)

8. Guds rike forandrer verden - Keri Jones (29 min)

9. Guds rikes kilde til liv - Den Hellige Ånd - Arne Skagen (19 min)

10. Å bygge opp de andre i Guds rike - Arne Skagen (28 min)

11. Guds rike og Guds ord - Kjartan Ørnes (16 min)

12. Guds rike og forsoning - Kirsti Wågø (15 min)

13. Guds rike og seksualitet - Morten Gundersen (16 min)

14. Guds rike og ekteskapet - Runar Gjertsen (18 min)

15. Guds rikes holdninger til fiender del 1 - Chandrakant Chavda (14 min)

16. Guds rikes holdninger til fiender del 2 -  Chandrakant Chavda (17 min)

17. Guds rike og hjertet for de fattige - Torfinn Myhre (16 min)

18. Guds rike og bønn – forstå den usynlige verden del 1 - Per Arne Gjerde (15 min)

19. Guds rike og bønn – forstå den usynlige verden del 2 - Per Arne Gjerde (17 min)

20. Guds rike - frihet fra bekymringer og materialisme - Håvard Kjøllesdal (19 min)

21. Guds rike - å leve med en evig hensikt - Håvard Kjøllesdal (18 min)

22. Guds rikes målestokk - Catharina Vae (16 min)

23. Guds rikes respekt for det hellige - Astrid Elin Lønning (19 min)

24. Guds rikes dømmekraft og integritet - Børge Bentsen (18 min)

25. Guds rikes lydighet - Rita Ørnes (15 min)

Se hele intervjuet med Alexis Lundh og Bergitte Viste (Heltfri.net) HER!

Se hele intervjuet med Karl Johan Kjøde (NKSS) HER!