top of page

Hovedtaler

Seminar

Elise, Rune, Arne og Håvard vil holde formiddagsseminarer på Lys og Salt. Disse vil dele ferske vitnesbyrd og undervise fra Guds ord om hvordan Den hellige ånd leder dem til å nå mennesker med evangeliet og møte hans kraft. 

Seminar

Workshop

Hvordan bygge og ivareta et robust parforhold som nygifte

Nå ut med Alpha-kurs
 

Barmhjertighet i praksis
 

Diakoner - funksjon og betydning

Verksted
bottom of page