Hovedtaler

Seminar

Elise, Rune, Arne og Håvard vil holde formiddagsseminarer på Lys og Salt. Disse vil dele ferske vitnesbyrd og undervise fra Guds ord om hvordan Den hellige ånd leder dem til å nå mennesker med evangeliet og møte hans kraft. 

 

Workshop

Hvordan bygge og ivareta et robust parforhold som nygifte

Nå ut med Alpha-kurs
 

Barmhjertighet i praksis
 

Diakoner - funksjon og betydning