1930-2145

2200-

Kveldsmøte

Bli kjent-kveld

Åpen kafé i ungdomsteltet

0800-0945

1000-1245

1300-1430

AKTIVITETER

1700-1845

1800-1900

1930-2145

2200-

Frokost

Ungdomsmøte

Lunsj

Felles tur til stranden

Middag

Bønnetime

Kveldsmøte

Lovsangskveld

Åpen kafé i ungdomsteltet

0700-0800 

0800-0945

1000-1245

1300-1430

AKTIVITETER

1400-1530

 

1700-1845

1800-1900

1930-2145

2200-

Morgenbønn

Frokost

Ungdomsmøte

Lunsj

mer info kommer

Seminar med

Ny Generasjon

Middag

Bønnetime

Kveldsmøte

IMPROSHOW

Åpen kafé i ungdomsteltet

0700-0800 

0800-0945

1000-1245

1300-1430

AKTIVITETER

1400-1530

 

1700-1845

1800-1900

1930-2145

2200-

Morgenbønn

Frokost

Ungdomsmøte

Lunsj

Fotballcup (kl 1400)

Barnefotball (kl 1400)

Verksted

Ettermiddagsseminar

Middag

Bønnetime

Kveldsmøte

Charity Night

Åpen kafé i ungdomsteltet

0700-0800 

0800-0945

1000-1020

1030-1100

1100-1245

1300-1430

AKTIVITETER

1400-1530

 

1700-1845

1800-1900

1930-2145

2200-

Morgenbønn

Frokost

Felles lovsang

Visjonssamling

Barnegrupper

Lunsj

Volleyball-turnering

Verksted

Ettermiddagsseminar

Middag

Bønnetime

Kveldsmøte

Allsang på tunet

0700-0800 

0800-0945

1000-1115

Morgenbønn

Frokost

Familiemøte 

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Postadresse: Kristent Nettverk, Kanalvegen 66, 5068 BERGEN

Epost: informasjonlysogsalt@gmail.com