Kristent Nettverk

Kristent Nettverk arrangerer Lys og Salt i samarbeid med Kristent Fellesskap-menighetene i Norge.

Kristent Nettverk er et norsk misjonsarbeid. Arbeidet ledes av Terje Dahle. 

Vi har et felles kall om å forkynne evangeliet om Guds rike. Det betyr at vi forkynner Jesus som herre og frelser for alle mennesker, slik at alle kan vende om og bli etterfølgere av Jesus.

Videre vil vi hjelpe menigheter til å bygge på Guds ord, og bidra til et samfunn preget av rettferdighet og håp for alle mennesker.  

2016-12-05 11.41.29 AM, ny_KF-logo-orgin
nettside-Krinet-forsidebilde.jpg

Lys og Salt

Velkommen til Kristent Nettverks årlige sommerkonferanse! Visjonen for konferansen er å være det viktigste møtestedet for mennesker som vil leve som disipler av Jesus midt i en sekulær kultur.

favicon4_redigert.png
IMG_1068.jpg