COVID-19 INFORMASJON ANGÅENDE LYS OG SALT 2021

På denne siden vil Kristent Nettverk som ansvarlig arrangør publisere våre vurderinger rundt gjennomføringen av Lys og Salt UNG og Familiecamping i Stavern i juli 2021, i lys av COVID-19.

Arrangørens retningslinjer for smittevern under Lys og Salt:

For å sikre et vellykket arrangement, har vi noen føringer angående smittevern: 

På samlinger i tunet hver dag kl 18:30 - 19:30 må alle sitte på faste tilviste plasser med 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand.

I aktivitetsgrupper (feks. barnesamlinger) på inntil 40 deltakere, er man unntatt fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig.

Generelt ber vi alle om å fortsatt holde 1 meters avstand når man kan og vaske hendene ofte.

Hvis du i løpet av Lys og Salt skulle få symptomer ber vi deg ta kontakt for å bli tildelt egnet karantene / isolasjonssted og videre oppfølging.

Dersom noen har noen symptomer før Lys og Salt må man melde avbud. Vennligst formidle denne informasjonen til alle i husstanden

TIDLIGERE PUBLISERT:

Link til regjeringen sin hjemmeside

Larvik kommune følger de nasjonale tiltakene og har i tillegg en lokal forskrift ang. bruk av munnbind.

Link til Larvik kommune sin hjemmeside

Ut i fra smittesituasjonen ser det ut som at vi kommer til å gå til trinn 3 mot slutten av juni. Vi vil da være i rute for å kunne gjennomføre FAMILIECAMPING og UNG på Stavern Folkehøyskole 8-11 juli på en forsvarlig måte for alle.

De ulike samlingene for barn og unge planlegges godt slik at gjennomføringen er i henhold til gjeldende regler fra helsemyndighetene.

Stavern Folkehøyskole vil legge til rette for godt smittevern på selve området. Områder som sanitæranlegg, matsal, grupperom og møtesaler.

Vi ser frem til å møtes!

Påmelding: 

 

PÅMELDINGSFRIST TIL INTERNAT: 30.06.2021

PÅMELDINGSFRIST FOR BESPISNING: 30.06.2021

PÅMELDINGSFRIST FOR TELT: 04.07.2021

Påmeldingen er bindende når fakturaen er betalt. Fakturaen sendes ut 20.06.2021, med 10 dagers betalingsfrist. 

Kun betaling innen 30.06 er å regne som gyldig påmelding for internater og bespisning - dvs. at manglende betaling = avmeldt. 

 

Dersom Lys og Salt blir avlyst får man selvfølgelig sum tilbakebetalt. Det samme gjelder dersom man må holde seg hjemme pga. sykdom eller har symptomer på luftveissykdom eller korona. 

Trykk på knappen under for å melde deg på. 

14. juni 2021

 

Terje Dahle, Jan Sigve Hystad og Arne Olav Røe

Vurdering pr. 9. april 2021:

 

Pr. nå er den totale vurderingen at vi åpner for at Lys og Salt UNG og Familiecamping i Stavern kan være gjennomførbart når vi kommer til 8. juli 2021. Vår vurdering pr. nå er at vi ikke avlyser arrangementene. Disse momentene ligger til grunn for vurderingen:

 

  • Dersom Norge har nådd Trinn 3 i planen for gjenåpning som Regjeringen har lagt fram, vil arrangementet være gjennomførbart. Det er innenfor rekkevidde, samtidig som det er usikkert hvordan smittesituasjonen og vaksineringen ligger an når vi nærmer oss 8. juli 2021.

  • Vi kansellerte Lys og Salt 2020. Det vil være store ulemper for alle aldre ved enda en kansellering. Vår vurdering er at de langsiktige ulempene er aller størst for barn og ungdommer, i særlig grad de med et lite kristent miljø på hjemstedet. Disse har stort behov for å bygge vennskap med jevnaldrende som tror på Jesus, og erfare evangeliet slik at det blir en motstemme til den sekulære påvirkningen de ellers møter i hverdagen. Derfor ønsker vi å gjennomføre sommerens planlagte arrangementer.

  • Vi har konferert med andre tilsvarende aktører. Misjonskirkens “Liv og vekst” planlegger en tilpasset gjennomføring uka etter oss. De fleste sommerstevner planlegger en nedskalert gjennomføring (ref. oppslag i Dagen januar 2021).

  • Vi oppfatter at myndighetene oppfordrer og vil stimulere til innenlands arrangementer i sommer, såfremt smittesituasjonen tillater det. Massive avlysninger nasjonalt vil ha store negative økonomiske og sosiale konsekvenser. I så måte er vårt arrangement et av mange.

  • Vi vil sørge for at arrangementene følger de lokale retningslinjer og anbefalinger som gjelder, i samråd med lokale myndigheter og Stavern FHS.

  • Den økonomiske risikoen for oss som arrangør er til å leve med. I avtalen vår med Stavern FHS garanterer vi for et visst beløp for å reservere hele folkehøgskolen til våre arrangement (dvs at ingen andre kan leie rom/camping der). Vi kan uoppfordret kansellere arrangementene innen 17. juni mot 50 % av garantisummen (uten vederlag dersom myndighetens restriksjoner forhindrer oss fra gjennomføring). Den økonomiske risikoen ved dette er ikke høyere enn at vi mener det verdt det.

 

Vi er klar over at det nå i april kan virke fjernt å se for seg at slike arrangement kan gjennomføres. Når vi likevel ikke vil avskrive muligheten, handler det om at ting kan fortone seg annerledes i juni og skoleferien nærmer seg. Flere vil være vaksinert, og vi antar at få vil foreta utenlandsreiser i sommer. Vår vurdering er at en langhelg i Stavern i juli vil være et alternativ mange vil foretrekke når tiden nærmer seg. Vi er innforstått med at enkelte uansett ikke vil ta risikoen ved å delta, og det har vi stor respekt for.

 

Påmelding: 

 

Vi ønsker ikke å presse noen til å ta stilling til påmelding foreløpig. Derfor har vi lansert en uforpliktende forhåndsreservasjon nå, med mulighet for 10 % avslag i deltakerkontingenten (frist 18. april). Ingen blir fakturert for denne registreringen.

 

Den ordinære påmeldingen vil åpne i mai, og vil være åpen til arrangementene starter. Fakturering vil skje i slutten av juni dersom vi anser arrangementet som gjennomførbart. 

 

Vi vil trolig få en øvre grense på hvor mange påmeldinger vi kan ha, denne vil vi annonsere når vi vet hva som blir gjeldende. Dersom påmeldingen blir full, stenges den. Det er derfor lurt å forhåndsreservere, i tilfelle vi må lukke påmeldingen.

 

Trykk på knappen under for å forhåndsbestille