BARNECAMP 2019

Vi ønsker alle barn i årskull 2007-2016 velkommen til barnecampen på Lys og Salt 2019!

 

Vi tror på at Gud har gitt oss et uendelig viktig oppdrag og mandat i å disippelgjøre barna våre fra de er helt små. Jesus konkretiserer dette oppdraget i  misjonsbefalingen (Matt 28;18-20) der han ber oss om å gjøre alle mennesker til disipler, fordi det er Han som er gitt all makt!

 

En dag på Barnecamp inneholder grundig undervisning fra Guds Ord; konkretisert gjennom en praktisk, forståelig og aldersadekvat tilnærming i den enkelte gruppen. Vi har fokus på tilrettelegging for lek og aktiviteter og vi ønsker at barnecampen skal være en arena for etablering av gode vennskap og herlige, nære øyeblikk.  På barnecamp skal alle barn bli sett og bekreftet, og det er viktig for oss å etablere trygghet hos hvert enkelt barn i samarbeid med foreldre/foresatte som kjenner barnet best. 

Tidspunkt

Tidspunktet for barnecamp er det samme onsdag til og med lørdag; kl 1030-1245, og  alle går til sine grupper etter felles familie-lovsang. Søndag er det egen familiefest, så da er det ikke barnecamp. 

Alle barn skal ha med

1. nistepakke og drikke merket med navn

2. eiendeler merket med navn

3. Klær/skiftetøy til utelek i alle slags vær

 

+ være "ferdig smurt" med solkrem

Levering / henting

1. Barnet registreres med sitt eget navn og foreldres navn og mobiltelefonnummer. (Mobiltelefonnummer skal også stå skrevet på håndleddsbåndet) 

 

2. Barnet skal sjekkes både inn og ut, og hvis barnet skal gå fra samlingen selv skal dette avtales med lederne i gruppa på forhånd.  

 

3. Du som forelder kjenner ditt barn best. Vi oppfordrer foreldre med barn som kan kjenne på usikkerhet i overgangssituasjoner eller i nye, ukjente  omgivelser om å bli med på samlingen til barnet i starten for å etablere trygghet. Det er veldig viktig for oss at barnet er tilstrekkelig trygg til at foreldrene går. Dette gjelder spesielt for de to yngste gruppene.  

Gi oss informasjon

Om ting vi trenger å vite om; som for eksempel viktige behov barnet har, allergier, andre  ulike typer utfordringer som kan kreve støtte fra voksne. 

OBS!

Vær innen rekkevidde av telefonen slik at vi kan nå dere foreldre ved behov

FRYD

KIDSA

SUPERN

TTF

TWEENS

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Postadresse: Kristent Nettverk, Kanalvegen 66, 5068 BERGEN

Epost: informasjonlysogsalt@gmail.com