Om sommerens Lys og Salt 

Årets konferanse blir spesiell etter to år med sterke koronarestriksjoner. Vår bønn er at det skal bli en konferanse vi vil huske for ettertiden. Hvor vi får et frigjørende møte med Guds kall og Guds kraft som setter retning for årene framover, uansett om vi er barn, ungdommer eller voksne.

QR-kode (1).png
5.png
4.png
QR-kode (2).png